Hits By Platform

Page: http://saratov-segodnya.ru/novosti/04-August-2015-i16420-garderobshchicam-i-uborshchi

Hits by Platform (past 30 days)

Platform Hits By Platform Hits
WinNT7918
57.17%
Linux3488
25.19%
WinXP1560
11.26%
MacOSX424
 3.06%
N/A316
 2.28%
WinVista106
 0.77%
Nokia30
 0.22%
Win6
 0.04%
WinS2K31
 0.01%


Go Back