Hits By Day of Week (this week)

Page: http://saratov-segodnya.ru/novosti/04-August-2015-i16420-garderobshchicam-i-uborshchi

Hits by Day of Week (this week)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Hits: 24
 1.35%
Hits: 355
19.96%
Hits: 354
19.90%
Hits: 290
16.30%
Hits: 562
31.59%
Hits: 194
10.91%
Hits: 0
 0.00%Hits by Day of Week (last week)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday


Hits: 1282
36.99%
Hits: 420
12.12%
Hits: 475
13.70%
Hits: 453
13.07%
Hits: 484
13.96%
Hits: 326
 9.41%
Hits: 26
 0.75%


Go Back