Hits By Day of Week (this week)

Page: http://saratov-segodnya.ru/novosti/19-january-2018-i28310-materinskii-kapital-mojno-s

Hits by Day of Week (this week)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday


Hits: 480
14.04%
Hits: 494
14.44%
Hits: 545
15.94%
Hits: 591
17.28%
Hits: 693
20.26%
Hits: 383
11.20%
Hits: 234
 6.84%Hits by Day of Week (last week)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday


Hits: 186
 6.94%
Hits: 353
13.18%
Hits: 465
17.36%
Hits: 476
17.77%
Hits: 477
17.81%
Hits: 465
17.36%
Hits: 257
 9.59%


Go Back