Hits By Day of Week (past 4 weeks)

Page: http://saratov-segodnya.ru/novosti/19-january-2018-i28310-materinskii-kapital-mojno-s

Hits by Day of Week (past 4 weeks)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday


Hits: 1189
10.04%
Hits: 1510
12.76%
Hits: 1834
15.49%
Hits: 2227
18.81%
Hits: 2022
17.08%
Hits: 1602
13.53%
Hits: 1453
12.28%


Go Back