Hits By Day of Week (past 4 weeks)

Page: http://saratov-segodnya.ru/novosti/04-August-2015-i16420-garderobshchicam-i-uborshchi

Hits by Day of Week (past 4 weeks)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday


Hits: 2072
15.90%
Hits: 1642
12.60%
Hits: 1854
14.23%
Hits: 2002
15.37%
Hits: 2257
17.32%
Hits: 1978
15.18%
Hits: 1224
 9.39%


Go Back