Hits By Day of Week (past 4 weeks)

Page: http://saratovsegodnya.ru/novosti/19-June-2018-i29929-na-teatralnoi-ploshchadi-sarat

Hits by Day of Week (past 4 weeks)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday


Hits: 776
 8.48%
Hits: 1301
14.22%
Hits: 1450
15.85%
Hits: 1738
18.99%
Hits: 1713
18.72%
Hits: 1315
14.37%
Hits: 858
 9.38%


Go Back