Hits This Year (2018)

Page: http://saratov-segodnya.ru/novosti/10-August-2018-i30826-desnica-svyatitelya-spiridon

Hits by Month

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Hits: 13501
16.17%
Hits: 11426
13.68%
Hits: 10919
13.07%
Hits: 10080
12.07%
Hits: 8933
10.70%
Hits: 9547
11.43%
Hits: 12324
14.76%
Hits: 6782
 8.12%
Hits: 0
 0.00%
Hits: 0
 0.00%
Hits: 0
 0.00%
Hits: 0
 0.00%


Go Back